Frihet for mor og far

Hvordan mor og far skal få fordele foreldrepermisjonen er alltid et hett politisk tema.