Skattenivået i Norge

Betaler de rikeste for mye skatt?