• Interessen for høyhus synes de siste årene stadig å ha blitt mer utbredt blant yngre arkitekter og byplanleggere, som er fascinert av de formale og arealmessige muligheter slike byggverk gir, skriver innsenderen. FOTO: ASPLAN VIAK

Høyhus på Tangen

Ikke før er debatten om Filadelfia-kvartalet og det ambisiøse 12 etasjers prosjektet «Gnisten» avsluttet, lanseres planene om nok et høyhus, denne gang i 18 etasjer på tidligere KEVs tomt i Elvegata.