• Nazister har tidligere lagt beslag på flere historiske symboler – som solkorset og s-runen. Skal nye politiske bevegelser legge beslag på enda fler av våre historiske skrifttegn?, spør artikkelforfatteren. FOTO: Scanpix

Ekstreme runer?

Ekstreme politiske bevegelser forankrer gjerne sin virksomhet med historiske eller religiøse argumenter.