Fylkeskommunalt maktmisbruk

Kristiansand kommune skal denne uken ta stilling til rivning av det gamle teateret i Kongens gate 2 og Vestre Strandgate 4.