En setter ikke spor der andre går

Er det ikke alle borgeres plikt å bidra til samfunnet?