Stor hjelpsomhet ved Sørlandet sykehus

Jeg fikk ikke sagt takk til alle før jeg dro.