Studentopprøret i 1968

Det skjerper sinnet med mer forskning og mer utdannelse.