• YRKESFAG: Mange stryker i de teoretiske fagene, skriver artikkelforfatterne, og mener at utdanningen må bli mer relevant og bedre tilpasset den enkeltes behov. FOTO: SCANPIX

Jeg trenger en snekker som kan lese og skrive

Elever er ikke like.