• Tunnelbrann (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Veisikkerhet

Det er ikke bare motorbranner som forårsaker katastrofene.