Målemani – et hinder for offentlig sektor

Det er sløsing med ressurser at fagfolk bruker dyrebar tid på skjemaer som kunne vært brukt på tjenester.