• TYSKLAND: Den britiske historikeren Brendan Simms viser i sin ferske bok: "Europe: The Struggle for Supremacy", hvordan Europas historie fra 1453 til i dag handler om Tysklands forsøk på å styre sine naboer. FOTO: SCANPIX

Hvem er redd for det tyske spøkelset?

Spøkelset som hjemsøker Europa er en gammel kjenning. Nok engang forsøker Tyskland å innta førersetet, en plass de føler rettmessig er deres. Bør vi være bekymret?