• NÆRPOLITI: På Sørlandet innebærer begrepet "nærpoliti" også ordensmaktens tilstedeværelse på sjøen. Her er Ove Austenaa, sjef for politiets sjøtjeneste på Agder, avbildet utenfor Fiskebrygga i Kristiansand denne sommeren. FOTO: Jon Anders Skau

Nærpolitiet i framtida

Det har dei siste dagane vore mykje snakk om kva politiet leverar for dei pengane dei får frå statsbudsjettet. Slik det har vore framstilt i media, går mykje til administrasjon og innesitting.