Et nødvendig aktivitetsnivå

Norsk oljeproduksjon er omtrent halvert siden 2000.