Avklaring skapte forvirring

Leder: Om politidirektørens avgang