Vil den nye regjeringen innføre ROT-fradrag?

Både svenskene og danskene er meget fornøyd med ordningene.