Et minstekrav for de minste

Skal vi sikre kvaliteten i alle norske barnehager, trenger vi nasjonale kvalitetskrav og sentrale avtaler som sikrer at disse kravene blir innfridd.