Fred i Midtøsten?

I Norge holder noen med Isak og noen med Ismael.