Nei til oljeboring i Skagerak

Havområdene utenfor sørlandskysten er sårbare for akutt oljeforurensning.