To goder på en gang

De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring.