En ekstremists sorti

Ubaydullah Hussains ekstremistiske holdninger har intet med den jevne, norske muslim å gjøre.