• Edward Snowden (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Skammeleg, Grete Faremo!

Eg synst eg har høyrt ganske mange politikarar seie, ikkje minst raudgrøne, at vi treng varslarar