Bygdedød

Distriktspolitikken har utelukkende handlet om å bevare befolkningstallet.