• Mårhund er en dyreart vi ikke ønsker i Norge, i følge naturforvalteren hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Nylig ble fire mårhunder avlivet på en gård i indre Vest-Agder, sammen med vaskebjørner og nesebjørner, som også er ulovlig innført – og uønsket i Norge. FOTO: ARKIV

Fremmede arter – til glede og besvær

Noen er et syn for øyet, noen er nyttige, noen er harmløse og noen har eller kan få store konsekvenser i norsk natur.