Ulikhetens pris og valget 2013

Det er viktig å stemme på partier som vil jevne ut de økonomiske forskjellene.