Les Forvaltningsloven, Robstad!

Loven gir meg som part fulle rettigheter til å møte i komiteen og legge fram saken.