Mer gods skal sjøveien

For å stimulere til økt bruk av nærskipsfart har regjeringen foreslått statlige tilskudd til investeringer i utpekte havner og til havnesamarbeid og godskonsentrasjon.