• NATURSKATTER: Hovedgrunnen til at prosjekter må stanse på grunn av naturhensyn, er at utbygger ikke har gjort et godt nok arbeid med å kartlegge det biologiske mangfoldet, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra arbeidene med bygging av ny E18 mellom Kristiansand og Grimstad. FOTO: Per Anton Brandtz_g

Er sjelden natur en salderingspost?

Det skulle bare mangle om ikke naturen skulle stanse utbygging og andre negative inngrep når slike truer våre mest sårbare naturområder.