Verken statskupp eller avkristning

Arbeiderpartiets Marit Nybakk mener at grunnlovsendringen 21. mai ikke avkristner Norge.