Kommunesamanslåing med tvang – ein dårleg idé

Ei stor Gallup-undersøking viste at berre fem prosent av danskane meinte dei hadde fått meir innverknad på avgjerder som gjaldt dei sjølve etter samanslåinga.