Jeg er kristen og prest, metodist er her i underordnet betydning, og jeg ønsker selvsagt at flest mulig skal bli kjent med den samme Gud som jeg tilber, skriver artikkelforfatteren. Jeg er kristen og prest, metodist er her i underordnet betydning, og jeg ønsker selvsagt at flest mulig skal bli kjent med den samme Gud som jeg tilber, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix

Gleder og bekymringer i det fler-religiøse samfunn