For 2002 beløper det seg til 5,6 millioner kroner. På oss virker det som om de fordeles etter innfallsmetoden.Når de søkkrike selskapene Elkem og Agder Energi tilgodeses med midler fra denne potten for å «bli bedre til å styre kunnskapen i bedriftene», må det være tillatt å stille spørsmål ved målet og meningen med bruken av disse offentlige midlene.Eller når et fysikalsk institutt som ikke har levert regnskap til Brønnøysund siden 2000 får 40.000 kroner i tilskudd til et «uttøyningsapparat», har man tøyd begrepet næringsutvikling lenger enn hva apparatet er i stand til.Det kan vel også stilles spørsmål ved om det er en kommunal oppgave å finansiere enkeltbedrifters miljøanalyser.Vi har sagt det før og gjentar det nå: Her sløses det med penger som burde vært brukt til mer målrettede nyskapningsprosjekter.