På julemesse

Det er ikke bare kristne foreninger, kirkesamfunn og organisasjoner som ved å avvikle julemesser legger et økonomisk fundament for egen drift og setter av penger til finansiering av formålstjenlige tiltak.