Private skoler

Kommuner landet over legger ned grunnskoler for å spare penger.