Hva skal vi tro?

Det er ikke lett å bli klok på ekspertene som steller med byutvikling og trafikkplanlegging i Kristiansand.