Kvalitet i barneverninstitusjoner

Nye behandlingsmetoder kan komme i konflikt med grunnleggende omsorgsbehov eller ordninger som er tilpasset det enkelte barnet.