Kirken og religionene

De siste tiår har kirkene i Norge befunnet seg i et helt nytt religiøst landskap, sammenlignet med situasjonen de tidligere tusen år. Dette er en situasjon kirkene – og det norske folk – må ta inn over seg og se i øynene.