Facebook kan avgjøre valget

Hvis lokalpartiene er opptatt av å representere sine velgeres meninger, er det ikke lenger nødvendig med masse spørreundersøkelser.