Offerrollen tas av plakaten

Ansvarligheten innebærer at jeg er regissør i livet mitt. Jeg har mulighet til å gjøre noe med livet mitt.