Må få storbymidler

Det er uakseptabelt at regjeringen med et pennestrøk har avskaffet Kristiansands status som storby. I forbindelse med storbymeldingen fra 2003 ble Kristiansand klassifisert som en av landets fem storbyer.