Overgangsboliger

Administrasjonen i Kristiansand kommune forslår at barnehjemmet på Solholmen blir overgangsboliger for straffedømte. Formannskapet får saken til behandling i neste uke, og ordfører Per Sigurd Sørensen (H) tror flertallet vil støtte innstillingen.