Look to Lillesand

På en redaktørsamling i Lillesand i forrige uke fikk Lillesand kommune og ordfører Arne Thomassen en uforbeholden anerkjennelse av assisterende generalsekretær, Arne Jensen i Norsk Redaktørforening, for kommunens åpenhet.