En ny tid i Frp

Lørdag går Carl I. Hagen av etter 28 år som formann i Fremskrittspartiet. Han har overlevd 18 nestledere og organisatoriske nestledere siden han overtok formannsvervet i 1978. Nå overlater han roret til Siv Jensen, som har vært nestleder siden 1999.