• Det første en bør gjøre er å erkjenne at problemet er vrient, skriver innsenderen om flyttingen av containerhavna fra Lagmannsholmen til Kongsgård-Vige. FOTO: Kjetil Reite

Havneflytting som vrient problem

Spørsmålet om å flytte konteiner-havna i Kristiansand fra Lagmannsholmen til Kongsgård-Vige er det en på fagspråket kaller for et vrient problem.