Dødsveien E 39

40 prosent av dødsulykkene i trafikken i Vest-Agder skjer på E 39.