Veien til arbeidslivet

Til vårens faste ritualer hører også oppmerksomhet rundt ungdommers sommerjobber.