Lettere å kombinere arbeid og trygd

Regjeringen la i går frem forslaget til en helt ny uføre— reform. Reformen gir uføre flere muligheter, større forutsigbarhet og økt trygghet gjennom å kunne kombinere arbeid og trygd.