Skuffende for idretten

Rammevilkårene for idrettslagenes aktivitetstilbud til barn og unge vil bli dårligere.