• mike - finn h-h 311012.jpg

Tapte teologiske slag

Prosessen rundt bispevalgene er sjelden noe vakkert skue. Og teologisk liberale bispekandidater til Agder har vært ofre for renkespill, buskagitasjon og manipuleringer opp gjennom årene.