Romslighet

Lederen av den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Trond Blattmann, er bekymret over at 100 personer har fått avslag på sine henvendelser til Oslo tingrett om å få bistandsadvokat.